Εκπαίδευση Εργασιακής Ψυχολογίας για στελέχη & εργαζόμενους

Ως διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς με πολυετή διδακτική εμπειρία στην δημόσια και ιδιωτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γνωρίζω καλά πως ένα μεγάλο έλλειμμα που εμποδίζει τα στελέχη και τους εργαζομένους να απογειώσουν τις δυνατότητές τους είναι το γεγονός πως δεν γνωρίζουν τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, ούτε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα εφαρμόσουν πρακτικά.

Είναι αναγκαίο να κατανοήσει κανείς σε βάθος, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και βιωματικά, πώς διαμορφώνονται οι εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές μέσα σε εργασιακά πλαίσια, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να αυξήσει το ψυχολογικό του κεφάλαιο, πώς διαμορφώνεται η ρήξη του ψυχολογικού συμβολαίου και τι μπορεί να κάνει ένας προϊστάμενος για να βελτιώσει τις σχέσεις εντός των ομάδων του. Επίσης, είναι αναγκαίο να κατανοήσει κάποιος πώς εφαρμόζονται οι αρχές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο και πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει στην διαμόρφωση μίας Κουλτούρας Θετικής Οργανωσιακής Προσέγγισης.

Στην εκπαίδευση Εργασιακής Ψυχολογίας για στελέχη και εργαζομένους θα εστιάσουμε μεταξύ άλλων στα ανωτέρω ζητήματα με στόχο την αναμόρφωση της εργασιακής ζωής των συμμετεχόντων, καθώς και του τρόπου με τον οποίο διοικούν.

μαθήματα-ψυχολογία-στελέχη-εργαζόμενοι

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει ατομικά (1:1) ή και ομαδικά (Ομάδες Εργασιακής Ψυχολογίας για στελέχη και εργαζομένους). Στην εκπαίδευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη, HR managers, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε ζητήματα εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας ενισχύοντας τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και την βιωματική τους εφαρμογή.

Ζήσε τη ζωή σου με ευημερία, θετικά συναισθήματα, αισιοδοξία και νόημα ζωής!

Ζήσε τη ζωή σου με ευημερία, θετικά συναισθήματα, αισιοδοξία και νόημα ζωής!

Ζήσε τη ζωή σου με ευημερία, θετικά συναισθήματα, αισιοδοξία και νόημα ζωής!