Η φιλοσοφία Positive You στην εργασία

Ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα στην Θετική Οργανωσιακή Προσέγγιση, στον κλάδο δηλαδή αυτόν που ασχολείται με την εφαρμογή των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στους οργανισμούς και προάγει τον θετικό μετασχηματισμό των οργανισμών και των εργαζομένων.

Ο λόγος που ασχολούμαι ακαδημαϊκά, διδακτικά και ερευνητικά, με τον κλάδο αυτό, είναι το γεγονός πως βλέπω γύρω μου συνέχεια έναν φαύλο κύκλο στον οποίο εμπλέκονται οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι. Ο οργανισμοί-εργοδότες πιέζουν ολοένα και περισσότερο τους εργαζομένους με σκοπό να υπερ-αποδώσουν. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι ζουν με αυξημένα επίπεδα στρες, βιώνουν εργασιακή εξουθένωση και στην προσπάθειά τους να πετύχουν στόχους και πρότυπα απόδοσης, καταλήγουν τελικά να χάσουν την παρακίνησή τους και να νιώσουν αποξενωμένοι από την δουλειά τους, μεταφέροντας επίσης τα τραύματα αυτής της κατάστασης και στην προσωπική τους ζωή. Αυτό στην συνέχεια οδηγεί τους οργανισμούς σε μειωμένη κερδοφορία και προβλήματα απόδοσης. Έτσι, ένας φαύλος κύκλος γεννιέται με αρνητικές επιπτώσεις για κάθε πλευρά.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος! Το κέρδος των οργανισμών και η ευημερία των εργαζομένων δεν είναι δύο στόχοι που ο ένας αποκλείει τον άλλον. Αντίθετα, η ευημερία των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την ευημερία, την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των οργανισμών.

positive-you-business-φιλοσοφία-εργασία

Ο σκοπός του Positive You στην εργασία

Στόχος του PositiveYou είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να χτίσουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και να αυξήσουν τα επίπεδα εγγενούς παρακίνησης, δηλαδή το να βρίσκουν οι εργαζόμενοι πραγματικό ενδιαφέρον και κίνητρο στην εργασία τους.

Στόχος επίσης του PositiveYou είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς, τα στελέχη και τους HR managers που επιθυμούν να εξυγιάνουν την κουλτούρα της επιχείρησής τους και να παρακινήσουν τους εργαζόμενους με έναν τρόπο που να οδηγεί σε υψηλή απόδοση μέσα από την ενίσχυση του ψυχολογικού κεφαλαίου και το χτίσιμο εμπιστοσύνης εντός της εργασιακής σχέσης.

Μέσα από τις συνεδρίες Business Coaching Θετικής Ψυχολογίας και Coaching Ευημερίας και Απόδοσης, καθώς και μέσα από τα μαθήματα Εργασιακής Ψυχολογίας για εργαζομένους και οργανισμούς (ατομικά ή ομαδικά), οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και οι οργανισμοί μπορούν να επιλύσουν προβλήματα απόδοσης, να μειώσουν τις συγκρούσεις τους, να βελτιώσουν τις εργασιακές τους σχέσεις και να αυξήσουν την χαρά και την ευημερία στον χώρο εργασίας. Το PositiveYou μπορεί επίσης να βοηθήσει ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν σταδιοδρομία βρίσκοντας μία νέα ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ένα βαθύτερο Νόημα Ζωής.

Υπηρεσίες Coaching & Mentoring

Υπηρεσίες Coaching & Mentoring

Πέτυχε τους στόχους σου… Ζήσε τη ζωή σου με μεγαλύτερο
βάθος & νόημα…! «Γεύσου» την καθημερινότητα!

Πέτυχε τους στόχους σου… Ζήσε τη ζωή σου με μεγαλύτερο βάθος & νόημα…! «Γεύσου» την καθημερινότητα!

Πέτυχε τους στόχους σου… Ζήσε τη ζωή σου με μεγαλύτερο βάθος & νόημα…! «Γεύσου» την καθημερινότητα!